Medezeggenschapsraad / Ouderraad

Onze school heeft betrokken ouders en een actieve Ouderraad (OR).
Onze OR is een afvaardiging van alle ouders van leerlingen van De Barraboech.
De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten en festiviteiten.
De leden zijn: Hilde, Sandra, Selma en Trudy.
De leden van het personeel  zijn : Marije en Afra De ouderraad (OR)
De OR bestaat uit 2 teamleden en 4 ouders.
De taak van de OR is om het contact tussen ouders en school te optimaliseren, het verrichten van hand- en spandiensten, organiseren van festiviteiten, klusjes opknappen van de school en het organiseren van ouderavonden. De OR behartigt dan ook uitsluitend de belangen van de ouders.
Maar lijkt het u leuk om ook eens mee te helpen, vraag een van bovenstaande personen, want hulp is altijd welkom.
Tevens houdt de OR zich bezig met het ophalen van het oud papier.
Dit is een belangrijke inkomstenbron voor onze school.
Van deze opbrengst wordt heel wat betaald, wat dacht u zoal van Sinterklaas, Kerst, schoolontbijten, feestjes, afscheid en nog veel meer.
Daardoor is het heel belangrijk, dat wij deze inkomsten niet verliezen.
Maar hiervoor hebben wij wel de hulp nodig van de ouders en verzorgers van alle leerlingen.
Dus bent u bereid te helpen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van bovenstaande ouders.
Ook voor andere vragen wat betreft school kunt u ben hen terecht. Adressen en telefoonnummers van de O.R. leden staan vermeld in de schoolgids.

MR ouderleden :

Voorzitter : Dhr. R. Josbächer

Lid : Mevr. M. Panhuis

MR personeelsleden : Mevr. S. de Jong, Mevr. D. Rorije

MR jaarplan 2015-2016

Agenda MR vergadering 13 oktober 2015

 Vrijwillige ouderbijdrage 2015 / 2016 :

Ook dit jaar vragen wij u weer de vrijwillge ouderbijdrage van €15,- per kind.
Dit geldt voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 5.
Van deze € 15,- is € 7,50 bestemd voor het Sinterklaascadeau, de overige € 7,50 wordt voor alle extra
dingen gebruikt die op school gebeuren, zoals Pasen, kerstviering en eventuele thema’s waar op
school aan gewerkt wordt.
Voor de groepen 6 t/m 8 vragen wij dit keer een bijdrage van € 7,50 en de andere € 7,50 is bedoeld
voor het Sinterklaascadeautje wat de kinderen zelf aanschaffen.

Voor de duidelijkheid :

Groep 1 t/m 5 ouderbijdrage : € 15,- inclusief Sinterklaascadeautje

Groep 6 t/m 8 ouderbijdrage : € 15,- exclusief Sinterklaascadeautje

 

Met vr.gr. OR/MR de Barraboech

 

  • © stichting radius