Oud papier schema 2016 / 2017

Allereerst willen we de ouders alvast bedanken voor het inleveren van de briefjes, dit maakt het opstellen van de oud papierlijst een stuk gemakkelijker !
Ook dit jaar is het weer gelukt de lijst rond te krijgen, sommige data gingen gemakkelijker dan anderen, maar we hebben het weer rond kunnen krijgen.
Echter is het wel de minimale bezetting en is er geen ruimte voor uitval. Dus mocht u/je door onverwachte omstandigheden echt niet kunnen probeer dan eerst zelf vervanging te zoeken.
Bij vragen kun(t) u/je altijd even contact opnemen met Sandra Terpstra 06-15876172 of Hilde Okkinga 06-12446782.

Zaterdag  29 oktober 2016 :
Selma/Henk, Wybren de Jong, Michel Gummels, Ivan Pakan, Peter Arends, Raymond Wiltjer, Annet Spitse

Zaterdag 21 januari 2017 :
Hilde/Ruud, Margo/Arthur Tromp, Sije Broersma, Edwin Terpstra, Johannes de Jong, Nick de Vries, Samantha Blom

Zaterdag 22 april 2017 :
Selma/Tiemen Hoitinga, Marco Ammerlaan, Raymond Wiltjer, Obi Amadi, Sandra Terpstra, Sander Hartman, Vader Wesam / Sadeel

Zaterdag 15 juli 2017 :
Sybren Kuperus, Linda Kok, Sander Schaaf, Obi Amadi, Elmer Zijlstra, ouder Jayden Marley

Reserve :  29 oktober : Selma/Tiemen Hoitinga
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw/jullie inzet.
Met het geld, dat we met het oud papier ophalen kunnen we ook dit jaar weer veel leuke dingen doen voor en met uw/jullie kinderen!!

Met vriendelijke groet, de OR.
Sandra, Selma, Trudy en Hilde

  • © stichting radius